1 min read

Crime: ‘போதைப்பொருள் கடத்தல் மோசடிக்கு மூளையாக செயல்பட்ட திரைப்பட தயாரிப்பாளர்’ கட்சியிலிருந்து நீக்கிய திமுக!

உலர்ந்த தேங்காய் தூளில் மறைக்கப்பட்ட அதிக அளவு சூடோபீட்ரின் இந்தியாவில் இருந்து ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்துக்கு அனுப்பப்படுவதாக என்சிபி தெரிவித்துள்ளது.